Zwroty i Reklamacje

Prawo Odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Regulaminem sklepu internetowego Baleno, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidzianych w przepisach w/w ustawy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i odesłać wybierając jeden ze wskazanych sposobów:
 • pocztą na adres ul. Rzemieślnicza 10, 83-300 Łapalice, Kartuzy, Polska
 • prze wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@baleno.com.pl

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na swój koszt na adres wskazany w pkt. 2, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, TORPOL Sp. z.o.o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany sposób dostarczenia), nie później niż 14 dni od dnia, w którym TORPOL Sp. z.o.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. TORPOL Sp. z.o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.
 1. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za Towar.
 2. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb [np. Towar szyty na miarę];
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [np. niektóre towary medyczne, kosmetyki].

 

Reklamacje

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada Towaru (w tym niezgodność Towaru z umową) zostanie stwierdzona.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że TORPOL Sp. z.o.o. niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na pozbawiony wad lub wadę usunie;
 • Odstąpić od umowy, chyba że wada nie ma charakteru istotnej lub TORPOL Sp. z.o.o. niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na pozbawiony wad lub wadę usunie;
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad na koszt TORPOL Sp. z.o.o.;
 • Żądać usunięcia wady na koszt TORPOL Sp. z.o.o.

Ograniczenia wskazane w ust. 2 pkt a i b nie mają zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany lub TORPOL Sp. z.o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez TORPOL usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TORPOL Sp. z.o.o.
 2. TORPOL może odmówić żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 4. W celu złożenia Reklamacji Towaru, w przypadku stwierdzenia, że Towar posiada wady, Klient dostarczy na swój koszt wadliwy Towar orazOświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić i odesłać wybierając jeden ze wskazanych sposobów:
 • pocztą na adres ul. Rzemieślnicza 10, 83-300 Łapalice, Kartuzy, Polska
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@baleno.com.pl
 1. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 • Przed wysłaniem TORPOL wadliwego Towaru, Klient zgłosi TORPOL reklamację, w drodze wiadomości email lub na piśmie, w której określi co najmniej:
  1. dane pozwalające zidentyfikować Zamówienie, w tym imię
   i nazwisko Klienta, numer identyfikujący Zamówienia, datę złożenia zamówienia i inne,
  2. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  3. żądanie co do Towaru,
  4. aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się przez TORPOL z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres
   do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
 1. TORPOL Sp. z.o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany w pkt. 6 i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja, na koszt Klienta.
 1. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku braku niezwłocznego zawiadomienia o jego wadzie.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje, kody rabatowe oraz informacje o najnowszych kolekcjach do Baleno.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0